Ειδικος συνεργατης

ΚΑΣΚΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ειδικός συνεργάτης σε θέματα εκγύμνασης. Απόφοιτος Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Poster1