Ένα μεγάλο σεμινάριο του Systema Spetsnaz για όλα τα σώματα ασφαλείας και όχι μόνο.
Κυριακή 8 Μαΐου 17.00-20.00 στο A.C. Fight Club Patras.

Εισιτήρια θα βρείτε στο χώρο μας.