Γεννηθέντες-είσες τα έτη 2008-2012

θα αγωνιστούν από 09.00-11.00 π.μ

(ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΙΣ 8:30)

Γεννηθέντες-είσες τα έτη 2002-2007

θα αγωνιστούν από 11.00 π.μ- 13.00 μ.μ

(ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΙΣ 10:00)

Επίλεκτοι αθλητές με Η/Θ

Οι αγώνες θα αρχίσουν στις 13.00 μ.μ

(ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΙΣ 12:00)